Thursday, 29/07/2021 - 21:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Phước

Kế hoạch tháng 3

Tr

        KẾ HOẠCH SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

                                                                    Tháng 03/2019

Trường THCS Mỹ Phước                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Tổ: Toán – Tin                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                       

   Mỹ Phước, ngày 14 tháng 03 năm 2019

        KẾ HOẠCH SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

                                                                    Tháng 03/2019

Tuần

Ngày/tháng

Nội dung

Biện pháp thực hiện

Phân công

 

 

 

 

 

 

01 (26)

(04/03à09/03)

- Thực dạy tuần 26

- Nhập ngày nghỉ, vi phạm của HS trên phần mềm quản lí, thông báo HS nghỉ tết

- Dự giờ, thao giảng: Toán 7 (C Thúy)

Toán 8 (C Ni )

Toán 6 (T Hiền)

- Hoàn thành và chuẩn bị tổ chức chuyên đề (tin) cấp huyện

- Tham gia SHCM trên trang THKN

- Nhập KHBM lên phần mềm

 

- Duyệt hồ sơ tuần 27

- Theo PPCT

- Hoàn thành cuối tuần

 

 

- Thứ 4 (6/3) tiết 3 lớp 7a4

 

Thứ 2 (4/3) tiết 4 lớp 8a4

Thứ 6 (8/3) tiết 2 lớp 6a4

- Theo KH của tổ

 

- Theo KH

 

- GV sinh hoạt theo lịch BTC

- GV nộp về TT

Cả tổ

GVCN

 

 

Cả tổ

 

 

 

Cả tổ

 

Cả tổ

 

Cả tổ

 

TT

 

 

 

 

02 (27)

(11/03à16/03)

- Thực dạy tuần 27

- Dự giờ, thao giảng (C Dể)

 

- Dạy học theo chủ đề (Tin 9)à T Tiện

- Nhập điểm lên phần mềm vnedu

- Nhập ngày nghỉ, vi phạm của HS trên phần mềm quản lí

- Tổ chức chuyên đề cụm (tin học)

- Tham gia trường học kết nối

- Tham gia thiết kế ĐDDH

- Duyệt hồ sơ  tuần 28

- Theo PPCT

- Thứ 6 (15/3) tiết 2 lớp 9a3

- Thứ 4 (13/3) tiết 3 lớp 9a1

- GVBM nhập điểm HKII

- Hoàn thành cuối tuần

 

- Theo KH

- Vận động GV tham gia

- Vận động GV tham gia

- Cả tổ nộp theo qui định

Cả tổ

Cả tổ

 

Cả tổ

 

Cả tổ

GVCN

 

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

03 (28)

(18/03à23/03)

- Thực dạy tuần 28

- Nhập ngày nghỉ, vi phạm của HS trên phần mềm quản lí

- Dự giờ, thao giảng

- Họp tổ chuyên môn

- Nhập dữ liệu lên phần mềm soạn đề KT

- Dự hội giảng Văn 7A5 (C Nhung)

- Dự chuyên đề tổ Lý-Hóa-Sinh

- Tổ chức HĐNGLL chủ đề: Tiến bước lên đoàn

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9

- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH (toán Đs 7à C Thúy)

- Duyệt hồ sơ tuần 29. Duyệt hồ sơ tháng 3

- Tham gia trường học kết nối

- Tham gia thiết kế ĐDDH

- Theo PPCT

- Hoàn thành cuối tuần

 

- Theo KH của tổ

- 9h30 thứ 5

- Thực hiện nhập theo KH

 

- Thứ 6 tiết lớp 7A5

 

- Thứ 5 (21/3)

- Theo TKB

 

- Đối chiếu KS, TS, HB,...

- Tham gia đóng góp ý kiến

- Cả tổ nộp theo qui định

 

- Nhắc nhỡ

- Nhắc nhỡ GV

Cả tổ

GVCN

 

GV

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

TT, TP

 

TT, TP

GVCN

 

C Dể

Cả tổ

 

Cả tổ

 

Cả tổ

Cả tổ

 

 

 

 

04 (29)

(25/03à30/03)

- Thực dạy tuần 29

- Nhập ngày nghỉ, vi phạm của HS trên phần mềm quản lí

- Hội giảng toán 7 ( C Thúy)

- Dự chuyên đề tổ Anh-Nhạc-MT

- Chuẩn bị tất cả hồ sơ của tổ

- Duyệt hồ sơ tuần 30

- Tham gia trường học kết nối

- Chuẩn bị tham gia thiết kế ĐDDH

- Theo PPCT

- Hoàn thành cuối tuần

 

- Thứ 3 tiết 2 lớp 7a3

- Thứ 5 (28/3) buổi chiều

- Nộp về PHT

- Cả tổ nộp theo qui định

- Nhắc nhỡ

- Nhắc nhỡ

Cả tổ

GVCN

 

Cả tổ

TT, TP

TT

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

 

    TM. BAN GIÁM HIỆU                                                                   TM. Tổ CM

  TT

 

 

                                                                                Nguyễn Thị Diệu Nhiên

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Nhiên
Nguồn: Tự biên soạn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 366
Năm 2021 : 1.444