Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Phước
Kế hoạch thi HKI năm học 2022-2023
Ngày đăng: 14-12-2022

UBND HUYỆN MỸ TÚ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

      Số:116/KH- THCSMP

  Mỹ phước, ngày 14 tháng 12   năm 2022

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2022-2023

 

 
 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 502/PGDĐT-NVTrH ngày 20 tháng 9 năm 2022 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023;

Căn cứ Công văn số 779/PGDĐT-NVTrH ngày 07 tháng 12 năm 2022 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I và báo cáo sơ kết năm học 2022-2023;

Trường THCS Mỹ Phước xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì I như sau:

1. Công tác ra đề kiểm tra học kì I

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo giáo viên xây dựng đề kiểm tra cuối kì theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (Tự luận hoặc/ và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Căn cứ vào tình hình thực tế năng lực học sinh ở học kỳ I và từng khối lớp tổ chỉ đạo  (chú ý loại bỏ những phần, nội dung giảm tải hoặc những nội dung  đã được điều chỉnh tại công văn 4040/BGDĐT) làm đề xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu tình hình thực tế từng môn từng khối lớp.

- Việc ra đề kiểm tra cuối kì I phải đảm bảo tính chính xác, phù hợp đối tượng học sinh.

2. Nội dung, cấu trúc, hình thức, thời gian kiểm tra:

2.1 Nội dung kiểm tra từ tuần 1đến hết tuần 15.

2.2 Thời gian học sinh kiểm tra trong tuần 17 (từ 26/12 đến hết ngày 30/12/2022), riêng các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Tin học, HDTN (đối với môn tin học phần lý thuyết bắt buộc kiểm tra trên máy; đối môn HDTN đề kiểm tra theo cấu trúc 4 điểm trắc nghiệm, 6 điểm tự luận, thời gian 60 phút) tổ chức kiểm tra trong tuần 16 theo kế hoạch của Giáo viên bộ môn.

2.3 Cấu trúc đề kiểm tra Đối với khối 9 ở 3 môn: Toán, Văn, Anh kiểm tra đề của PGD

+ Tiếng Anh (45 phút): Đề kiểm tra viết gồm 5 phần: Phần I. Pronunciation gồm 2 câu (0,4 điểm); Phần II. Stress gồm 2 câu (0,4 điểm);Phần III. Language Focus gồm 2 phần (Vocabulary: 3 câu (06 điểm) và Grammer: 6 câu (1,2 điểm)); Phần IV. Reading gồm 2 đoạn văn 10 câu (2,0 điểm); Phần V. Writing gồm 7 câu (1,4 điểm). Tổng cộng phần thi viết là 6,0 điểm. Phần kiểm tra nghe và nói, mỗi phần 2,0 điểm do các trưởng chủ động tổ chức kiểm tra.

+ Môn Ngữ văn (90 phút): Đề kiểm tra gồm 2 phần: Phần I. Đọc hiểu gồm 4 câu (3 điểm); Phần II. Làm văn gồm 1 câu viết một bài văn (7,0 điểm).

+ Môn Toán (90 phút): Đề kiểm tra gồm có 2 phần: Phần I trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm); Phần II tự luận (7 điểm).

2.4 Thời gian kiểm tra đề của PGD: (Dặn Sáng 7 giờ tập trung; Chiều 13 giờ tập trung)

+ Ngữ văn lúc 07 giờ 15 phút ngày 26/12/2022.

+ Toán lúc 7 giờ 15 phút ngày 27/12/2022

+ Anh lúc 7 giờ 15 phút ngày 28/12/2022

- Cấu trúc đề kiểm tra Đối với khối 6,7,8 các môn còn lại khối 9:

+ Môn Văn: 90 phút, 3 điểm phần đọc hiểu, 7 điểm phần làm văn.

+ Môn Toán: 90 phút (3 điểm phần trắc nghiệm, 7 điểm phần tự luận).

+ Môn Tin học: Phần thực hành 5 điểm (45 phút), phần lý thuyết 5 điểm dưới hình thức trắc nghiệm (30 phút).

+ Môn tiếng Anh: Phần nghe 2 điểm (15 phút), phần viết 8 điểm (45 phút).

+ Các môn: KHTN, LSĐL, GDĐP, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ gồm 6 điểm tự luận, 4 điểm trắc nghiệm, thời gian 60 phút;

- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm cho trong đề kiểm tra có số điểm là 0,25 điểm.  

2.5 Thời gian nộp đề kiểm tra: Giáo viên bộ môn gửi đề cho tổ trưởng duyệt ( tổ tự lên kế hoạch), tổ trưởng duyệt xong tất cả đề kiểm tra của tổ viên và gửi  cho nhà trường chậm nhất trong ngày 19/12/2022. Lưu ý Tổ trưởng kiểm tra tổng hợp đầy đủ (đề + đáp án + ma trận) đề kiểm tra, mỗi bộ môn 02 đề.

+ Thời gian thi HKI: (Dặn Sáng 7 giờ tập trung; Chiều 13 giờ tập trung)

  Sáng khối 6, 9               Chiều khối 7,8

Thứ/ ngày

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Ghi chú

Hai

(26/12/2022)

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngữ văn

90 phút

KHTN

KHTN

Hóa

Hóa

60 phút

Ba

(27/12/2022)

Toán

Toán

Toán

Toán

90 phút

GDCD

GDCD

GDCD

GDCD

60 phút

 

 

Sinh học

Sinh học

60 phút

(28/12/2022)

Anh

Anh

Anh

Anh

Viết 45 phút, nghe 15 phút

GDĐP

GDĐP

Lịch sử

Lịch sử

60 phút

Sáu

(30/12/2022)

LS&ĐL

LS&ĐL

Địa lý

Địa lý

60 phút

CN

CN

CN

CN

60 phút

 

 

Vật lý

Vật Lý

60 phút

 

- Giáo viên bộ môn nhập điểm hoàn thành ngày 03/01/2023, giáo viên chủ nhiệm hoàn thành hồ sơ sơ kết lớp chậm nhất ngày 05/01/2023.

3. Một số lưu ý:

- Sau khi cho học sinh kiểm tra xong giáo viên tiếp tục giảng dạy cho đến khi hoàn thành chương trình, kết thúc chương trình học kỳ I chậm nhất 06/01/2023. Bắt đầu học kỳ II ngày 9/1/2023.

- Giáo viên tiếp tục cho học sinh kiểm tra bù đối với những môn còn thiếu cột điểm kiểm tra.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối học kì I năm học 2022-2023, đề nghị thầy cô Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các bộ phận có liên quan cố gắng thực hiện để hoàn thành kế hoạch đề ra.   

Nơi nhận:

- Phòng GD ĐT Mỹ Tú;

- CB, GV, HS;

- Đăng Website;

- Lưu: VT, CM.

 

Hiệu trưởng

            

             

 

Kỹ năng sống
Kiến thức phổ thông
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 315
  • Trong tháng: 1535
  • Trong năm: 3566
  • Tất cả: 3632

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng

Điện thoại:  - Fax:  - Email: